سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
بازديد مديرعامل سازمان فاوا شهرداري از هاب اصفهان
.
تاریخ:
1398/09/17
تعداد بازدید:
12
منبع: