سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
كسب 6 عنوان برتر/ شهرداري اصفهان نهاد برتر حوزه پژوهش در كشور
.
تاریخ:
1398/09/24
تعداد بازدید:
8
منبع: