سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برگزاري اولين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان و اعطاي گواهي نامه تعالي سازماني يك ستاره به سازمان فاوا - بهمن ماه 1398
.
✅برگزاري اولين جشنواره تعالي سازماني شهرداري اصفهان؛
🏆🏅اعطاي گواهي نامه تعالي سازماني يك ستاره به مهندس ابطحي، مدير عامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان/ اصفهان- بهمن ماه 1398
تاریخ:
1398/11/14
تعداد بازدید:
9
منبع: