سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
اعطاي گواهي نامه تعالي سازماني يك ستاره به مهندس ابطحي، مدير عامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان-بهمن ماه 98
.
تاریخ:
1398/11/14
تعداد بازدید:
7
منبع: