سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برگزاري يكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات شوراي اسلامي شهر در سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1399/03/19
تعداد بازدید:
26
منبع: