سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
شهر با چند كليك؛ كدام خدمات شهرداري الكترونيكي است؟
.
براي جلوگيري از ترددهاي غيرضروري به شهرداري هاي مناطق 15 گانه شهر اصفهان با سامانه اصفهان نما آشنا شويد و خدمات شهري خود را از طريق اين درگاه به آدرس my.isfahan.ir دريافت كنيد.
تاریخ:
1399/04/02
تعداد بازدید:
8
منبع: