سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
مراسم معارفه معاون شبكه و مركز داده سازمان فاوا شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1399/06/31
تعداد بازدید:
63
منبع: