سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برگزاري مراسم گراميداشت روز جهاني آمار و روز ملي آمار و برنامه ريزي در شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1399/08/01
تعداد بازدید:
25
منبع: