سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
در حاشيه مراسم گراميداشت روز جهاني آمار؛ از زحمات مهندس بهروز نصر آزاداني، مدير پيشين هماهنگي و نظارت بر امور مناطق و سازمانهاي شهرداري تقدير شد
.
تاریخ:
1399/08/01
تعداد بازدید:
37
منبع: