سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
برگزاري دومين دوره ارزيابي تعالي سازماني در سازمان فناوري اطلاعات وارتباطات شهرداري اصفهان
.
تاریخ:
1399/10/22
تعداد بازدید:
12
منبع: