سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
ديدار صميمانه معاون برنامه ريزي شهرداري اصفهان با كاركنان اين سازمان و تجليل از همكاران بازنشسته
.
تاریخ:
1399/12/29
تعداد بازدید:
8
منبع: