سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
نرم‌افزار

شهرسازي

·       عمليات اسكن و آرشيو اسناد معاونت شهرسازي در سال 1398

·       مشاوره و نظارت فني بر طرح هوشمندسازي سامانه‌هاي شهرسازي و درآمد در سال 1398

·       طرح هوشمندسازي سامانه‌هاي شهرسازي و درآمد - فاز دو

·       توسعه سيستم يكپارچه شهرسازي و درآمد در سال 98-1397

 

عمران شهري

     ·       توليد داشبورد مديريتي بر مبناي اطلاعات موجود در سامانه‌هاي حوزه معاونت عمران

·       تامين سيستم مديريت پل‌ها (BMS)

·       توسعه نرم‌افزار جديد شناسنامه فني پل‌ها در سال 1398

·       توسعه سيستم مديريت روسازي معابر (PMS)در سال 1398

·       توسعه نرم‌افزار آمار و اطلاعات قراردادهاي حوزه عمران در سال 1398

·       توسعه سيستم نظارت بر حفاري‌ها در سال 1398

·       ارتقاء بسته فهرست بهاي سامانه پي وب در سال 1398

·       عمليات اسكن و آرشيو الكترونيكي اسناد سالن همايش‌هاي بين‌المللي در سال 1398

·       توسعه نرم‌افزار تحت وب تدبير (پي وب) در سال 1396

·       توسعه نرم‌افزار آزمايشگاه خاك، بتن و آسفالت در سال 1396

خدمات شهري

    ·       سيستم كنترل و نظارت بر عملكرد تاسيسات و تجهيزات شهري، فاز يك

·       عمليات اسكن و آرشيو الكترونيكي اسناد خدمات شهري در سال 1398

·       نرم‌افزار آمار و اطلاعات المان‌هاي خدمات شهري

·       تامين نرم‌افزار جديد AVL خدمات شهري

·       توسعه سيستم مديريت نگهداري و تعميرات (PM) در سال 1398

·       توسعه سيستم امور مشتركين توليدكنندگان پسماند در سال 1398

·       توليد نرم‌افزار توزين خدمات شهري

·       تامين سامانه رزرواسيون منازل استيجاري و مراكز اقامت موقت گردشگران

·       سيستم هوشمند و مكانمند قراردادهاي خدمات شهري و فضاي سبز و نگهداري و تعميرات (نت)

·       توليد سيستم تحت وب نظارت بر قراردادهاي فضاي سبز و نگهداري و تعميرات (نت)

فرهنگي اجتماعي

·       تامين App موبايل واقعيت افزوده مراكز گردشگري

·       تامين سامانه باشگاه شهروندي

·       توسعه سامانه شهروندي در سال 1398

 حمل و نقل و ترافيك

     ·       تامين سامانه ارتباطي متخلفين ترافيكي با مخابرات

·       يكپارچگي بين نرم‌افزارهاي موردنظر حوزه ترافيك جهت تبادل داده از طريق وب‌سرويس

·       سامانه مكانيزه كنترل پارك حاشيه‌اي و پرداخت الكترونيكي

·       مشاوره سالانه كارگروه ITS در سال 1398

·       عمليات اسكن و آرشيو اسناد معاونت حمل و نقل و ترافيك

·       توسعه نرم‌افزار اينترنتي وضعيت ترافيك شهر (Traffic Online) در سال 1397

·       پلتفرم پرداخت الكترونيكي با باركد دوبعدي

·       ارائه خدمات مشاوره درخصوص بانك اطلاعاتي و سرويس‌هاي وابسته سامانه محدوده طرح ترافيك

·       سامانه يكپارچه پرداخت الكترونيكي و مديريت ناوگان اتوبوسراني

 

درآمد و مالي

·        عمليات حضور و غياب مكانيزه كلاس‌هاي آموزشي شهرداري

·       توسعه سامانه ارزشيابي كاركنان شهرداري اصفهان در سال 1398

·       پياده سازي و يكپارچه‌سازي سرويس‌هاي منابع انساني - فاز دو

·       توسعه سيستم آرشيو اطلاعات پزشكي كاركنان شهرداري در سال 1398

·       توسعه موردي سالانه سيستم نرم‌افزار رستوران باشگاه‌هاي شهرداري در سال 1398

·       پياده سازي و يكپارچه‌سازي سرويس‌هاي منابع انساني (فاز يك : پرسنلي، احكام، حقوق و دستمزد، بيمه تكميلي)

·       عمليات اسكن و آرشيو اسناد معاونت مالي و اقتصادي

·       توسعه سيستم آزادسازي تحت وب در سال 1398

·       توسعه موردي سالانه سيستم گام در سال 1398

·       تامين سامانه قراردادها و مناقصات شهرداري اصفهان

·       يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي حوزه معاونت مالي اقتصادي شهرداري اصفهان - فاز يك

برنامه ريزي

     ·        اَپ اصفهان

·       توسعه نرم‌افزار مديريت دانش در سال 1398

·       توسعه موردي سالانه سيستم بودجه در سال 1398

·       تامين سيستم مديريت اسناد شهرداري

·       سامانه كنترل عمليات و مديريت پروژه‌هاي شهرداري - فاز 2

·       طراحي و پياده‌سازي خدمات الكترونيكي در سال 98-1397

·       تامين API-GIS شهرداري اصفهان

 

 حوزه شهردار- روابط عمومي

·         تهيه وب سايت‌هاي شهرداري

·       توسعه سامانه صبا

·       اتوماسيون مطبوعات خبرگزاري ايمنا

·       تامين نسخه جديد نرم‌افزار 137

·       توسعه موردي نرم‌افزار دعاوي حقوقي در سال 1398

·       تامين سامانه جديد نظام پيشنهادها

·       توسعه وب سايت پويش مردمي ترافيك در سال 1397

·       طراحي و توليد نرم‌افزار جديد درگاه الكترونيكي شهرداري اصفهان

·       تامين سامانه جديد اداره كل بازرسي شهرداري

 

حوزه تامين نرم افزار

·          طرح توسعه و بهبود مستمر زيرساخت توليد نرم‌افزار

·       ارائه خدمات نقشه‌اي مرتبط با سيستم‌هاي نرم‌افزاري در سال 1398

·       طراحي زيرساخت احراز هويت متمركز كاربران شهرداري SSO و اجراي پايلوت

·       انجام خدمات و توسعه موردي درخصوص نرم افزارهاي مورد استفاده شهرداري در سال 98-1397

 
 
پروژه هاي پشتيباني و نگهداري

·       پشتيباني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات (PM) خدمات شهري در سال 99-1398

·       پشتيابني سيستم مديريت روسازي معابر (PMS) در سال 99-1398

·       پشتيباني Plan Code شهر اصفهان در سال 1398

·       نگهداري و پشتيباني نرم‌افزار جديد خبرگزاري ايمنا در سال 99-1398

·       نگهداري و پشتيباني سامانه پيامك شهرداري اصفهان سال 99-1398

·       ميزباني وب سايت خبرگزاري ايمنا در سال 99-1398

·       شارژ سامانه پيامك SMS Center در سال 1398

·       پشتيباني و نگهداري از سرويس نرم افزار WEB GIS در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم‌افزار هسته‌هاي فرهنگي اجتماعي محلات در سال 1398

·       پشتيباني نرم‌افزار جامع خبرنامه الكترونيكي (بولتن خبري) در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم‌افزار ثبت وقايع ترافيكي - ترافيك يار در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم‌افزار اينترنتي وضعيت ترافيك شهر (Traffic Online) در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم افزار كنترل هوشمند چراغ هاي راهنمايي در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم افزار شيرپوينت خدمات شهري در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم افزار بيمه تكميلي شهرداري اصفهان در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم نظارت بر حفاري‌ها در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم فضاي سبز و تعميرات و نگهداري معاونت خدمات شهري در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم آرشيو اطلاعات پزشكي كاركنان شهرداري در سال 99-1398

·       پشتيباني سامانه مديريت شهري 137 در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم افزار فرابر در سال 99-1398

·       پشتيباني نرم‌افزار دعاوي حقوقي در سال 1398

·       پشتيباني سيستم عوارض خودرو در سال 1398

·       پشتيباني سيستم شناسنامه فني پل‌ها در سال 1398

·       پشتيباني سيستم تحت وب نظارت بر قراردادهاي خدمات شهري در سال 1398

·       پشتيباني سيستم آزمايشگاه خاك، بتن و آسفالت در سال 1398

·       يكپارچه سازي سيستم حضور و غياب و شهرداري اصفهان و سازمان هاي وابسته

·       پشتيباني سيستم جامع آموزش منابع انساني (جام) در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم تحت شبكه حمل و نقل در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات (PM) خدمات شهري در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم‌افزار نظرسنجي كامراد در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم يكپارچه شهرسازي و درآمد در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم رستوران باشگاه هاي شهرداري در سال 1398

·       پشتيباني نرم‌افزار مديريت دانش در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم دندانپزشكي در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم‌افزار مديريت دانش در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم انبار و اموال در سال 99-1398

·       پشتيباني سيستم اتوماسيون اداري گام در سال 99-1398

·       نگهداري و پشتيباني محصولات كاربردي و پايگاه داده هاي شهرداري اصفهان در سال 1398

·       پشتيباني وب‌سايت‌هاي تحت دروپال شهرداري در سال 1398

·       پشتيباني نرم‌افزار تحت وب تدبير (پي وب) در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم كميته نظارتي شوراي شهر در سال 1398

·       پشتيباني نرم‌افزار پارس دانلودر در سال 1398

·       پشتيباني نرم افزار درگاه الكترونيكي (پرتال) و زيرسايت هاي شهرداري اصفهان در سال 1398

·       پشتيباني سامانه مركز تماس (Call Center) در سال 1398

·       پشتيباني سيستم فضاي سبز و تعميرات و نگهداري معاونت خدمات شهري در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم افزار شيرپوينت خدمات شهري در سال 98-1397

·       پشتيباني و نگهداري از سرويس نرم افزار WEB GIS در سال 98-1397

·       نگهداري و پشتيباني نرم‌افزار جديد خبرگزاري ايمنا در سال 98-1397

·       نگهداري و پشتيباني سامانه پيامك شهرداري اصفهان سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم آرشيو اطلاعات پزشكي كاركنان شهرداري در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم افزار فرابر در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم انبار و اموال در سال 98-1397

·       پشتيباني سامانه مديريت شهري 137 در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم اتوماسيون اداري گام در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم جامع آموزش منابع انساني (جام) در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم تحت شبكه حمل و نقل در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم افزار كنترل هوشمند چراغ هاي راهنمايي در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم حضور غياب شهرداري اصفهان در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم‌افزار اينترنتي وضعيت ترافيك شهر (Traffic Online) در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم‌افزار جامع خبرنامه الكترونيكي (بولتن خبري) در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم افزار بيمه تكميلي شهرداري اصفهان در سال 98-1397

·       ميزباني وب سايت خبرگزاري ايمنا در سال 98-1397

·       پشتيباني نرم‌افزار نظرسنجي كامراد در سال 98-1397

·       پشتيباني سيستم نظارت بر حفاري‌ها در سال 98-1397