سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
معاون مالي، پشتيباني و منابع انساني

متولد: 1365/ تحصيلات: كارشناسي مهندسي كامپيوتر- نرم افزار، كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر- نرم افزار/  تلفن داخلي سازمان: 210  / پست الكترونيكي: f.zarinmakan@isfahan.ir

 
 
 
 
 
شرح وظايف معاونت مالي، پشتيباني و منابع انساني:
بازرگاني  و تداركات:

1.      شناسايي تأمين كنندگان كالا و خدمات مورد نياز سازمان

2.      انتخاب  تأمين كنندگان كالا و خدمات مناسب بر اساس قوانين، ضوابط و روالهاي مصوب براي هريك از خدمات و كالاهاي مورد نياز سازمان (برگزاري مناقصه ، ترك تشريفات و ...) 

3.      تنظيم ، تدوين و انعقاد قرارداد و ارجاع رسمي (واگذاري) پروژه هاي سازما ن به پيمانكاران منتخب

4.      تنظيم ، تدوين و انعقاد قرارداد و ارجاع رسمي قراردادها به كارفرمايان سازمان (شهرداري و ارگان هاي وابسته، ‌ارگان ها و كارفرمايان ديگر)

5.      مديريت تحويل گيري كالا و تجهيات خريداري شده، مديريت صورت وضعيت هاي پيمانكاران و صدور فاكتور هاي خريد كالا

6.      نظارت بر روند خريد ملزومات، لوازم مصرفي و ديگر تجهيزات و ابزارآلات مورد نياز سازمان

  امور اداري و منابع انساني:

1.      شناسايي، جذب و نگهداشت نيروي انساني سازمان

2.      انجام امور اداري، پرسنلي، رفاهي، قوانين و مقرارت مربوط به حقوق و دستمزد و كارگزيني

3.      پشتيباني، استقرار و تخصيص فضا، امكانات و تجهيزات اداري به پرسنل

4.      انجام امور سرايداري، ‌پذيرايي، نظافت و جابجايي در سازمان

5.      نگهداري و  حفاظت فيزيكي ساختمان

 

مديريت مالي:

1.      انجام كليه امور مربوط به حسابداري، خزانه داري و انبار و اموال

2.      انجام امور مالي حقوق و دستمزد و بودجه

3.      ارائه گزارش‌هاي مالي لازم به كليه ذينفعان در موعد مقرر

4.      مديريت و انجام كليه امور دريافت ها و پرداخت‌ها

5.      نظارت بر اجراي كلية قوانين و مقررات، آيين‌نامه ها و ضوابط مالي

6.      مديريت امور بيمه و ماليات

 مديران حوزه
 

عبداله محققي
مدير مالي
كارشناسي حسابداري

عليرضا وزيري
مسئول امور اداري و منابع انساني
كارشناسي كامپيوتر

مرتضي برهاني
مسئول بازرگاني و تداركات
كارشناسي كشاورزي