سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
سرپرست امور سرمايه گذاري و مشاركت ها
عباس
زماني
متولد1361: / تحصيلات: كارشناسي مديريت بازرگاني،‌كارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي،دكتراي حرفه اي مديريت كسب كار(DBA) روابط عمومي تلفن داخلي سازمان:  232/ پست الكترونيكي:a.zamani@isfahan.ir

مسئوليت هاي قبلي در سازمان

·     كارشناس روابط عمومي سازمان فناوري اطلاعات وارتباطات شهرداري اصفهان- 1394 تا 1398  
·     عضو هيئت مديره صندوق درمان سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان  -1396 تا 1397

·     كارشناس بازرگاني و امور قراردادهاي سازمان فاوا شهرداري اصفهان- 1392 تا 1394

·     بازرس قرض الحسنه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان - 1394 تا 1395 

·     خبرنگار فصلنامه ديدگاه فاوا (نشريه داخلي سازمان فاوا شهرداري اصفهان)- 1388 تا 1389

 
مسئوليت ها و سوابق اجرايي
 ·     نويسنده ، روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعي(از 1382 تا كنون) 
·     نايب رئيس دپارتمانارتباطات  و اطلاعات  اصفهان(در حال حاضر)

·     عضو هيئت رئيسه خانه ارتباطات استان اصفهان(در حال حاضر)

·     عضو هيئت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران استان اصفهان(در حال حاضر)

·     مشاور روابط عمومي و عضو كميته راهبري توليد و انتشار محتوا شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان(در حال حاضر)

·     عضو كارگروه پايش محتواي رسانه ها و فضاي مجازي در حوزه سواد رسانه اي كشور(در حال حاضر)

·     عضو شوراي سياستگذاري كنفرانس ملي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران(در حال حاضر)

·     دبير اجرايي و عضو شوراي سياستگذاري كنفرانس ملي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران- 1396

·     دبير اجرايي و عضو شوراي سياستگذاري نخستين جشنواره رسانه هاي مكتوب و مجازي استان اصفهان-1396

·     كارشناس فناوري دبيرخانه هيئت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي استان اصفهان-1396

·     عضو كميته علمي- اجرايي سومين كنفرانس علمي، پژوهشي حضرت امام موسي كاظم و امام جواد(ع)-1395

·     كارمند واحد خبر و نيروي اجرايي روابط عمومي شوراي اسلامي شهر اصفهان(دوره دوم و سوم) - 1385 تا 1386

·     مدير اجرايي و سردبير نشريه شهرداري و شوراي اسلامي شهر خوراسگان(منطقه 15) (10 سال به صورت پيمانكاري) - 1383 تا 1392

·     عضو هيئت برگزاري، مسئول تداركات  و مدير اجرايي دومين تا هفتمين همايش روزنامه نگاران  استان وكشور- 1382 تا 1390

·     عضو كميته علمي اولين همايش ارتباطات انساني، محور توسعه پايدار

·     عضو شوراي علمي و هيئت برگزاري اولين تا  سومين همايش سراسري شميم رضوي

·     عضو كميته  اجرايي همايش يادمان لحظه ها(ويژه تجليل و بزرگداشت مقام شامخ شهدا با همكاري بنياد  حفظ آثار استان اصفهان)

·     مجري طرح ارزيابي عملكرد مطبوعات و رسانه هاي استان اصفهان در خصوص اطلاع رساني فعاليت‌هاي دومين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان- 1385 تا 1386

 
فعاليت هاي علمي - پژوهشي
تاليف كتاب:

·     آيين آيينه دار(گذري بر عملكرد مدير خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان از سال 1373 الي 1395)(انتشارات دستخط)- 1397

·     واكاوي شبكه هاي اجتماعي مجازي؛ با مروري بر پژوهش هاي جوانان، نوجوانان و دانش آموزان (انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان)-1396

·     خانواده مجازي؛مروري بر فرصت ها و چالش هاي شبكه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه- 1394

·     حائر( گذري بر عملكرد هيئت هاي مذهبي خوارسگان)- 1390

 

مقالات علمي- پژوهشي:

·        تاليف 10 مقاله علمي علمي پژوهشي با موضوع شبكه هاي اجتماعي مجازي، سرمايه اجتماعي رسانه و فرهنگ

·        تاليف 2 مقاله علمي - ترويجي با موضوع شبكه هاي اجتماعي مجازي

·        تاليف 10 مقاله علمي و  ارائه در كنفرانس هاي ملي و بين الملي با موضوع روابط عمومي ، رسانه و فرهنگ

 

شرح وظايف  

·        انجام اقداماتي با هدف شناسايي و جذب سرمايه گذاري

·        ايجاد زمينه و بستر مناسب براي تشويق و ترغيب سرمايه گذاري

·        پيگيري اخذ مجوزهاي لازم جهت انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري

·        پيگيري رفع موانع براي تسريع در اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي

·        فراهم آوردن شرايط برابر براي ايجاد رقابت سالم بين سرمايه گذاران جهت انجام امور سرمايه گذاري

·        شناسايي فرصت ها، امكانات و ظرفيت هاي سرمايه گذاري

·        ارائه نظرات كاربردي به منظور ارتقاء كيفيت و جذابيت پروژه ها و طرح  هاي پيشنهادي براي سرمايه گذاري

·        ايجاد پيوند و ارتباط متقابل و تعامل سازنده باساير ذينفعان (شامل ساير سازمان ها و قسمت هاي شهرداري، سازمان ها و نهادهاي دولتي، شهروندان، كسب وكارهاي محلي و...)

·        انجام اقداماتي به منظور ترويج فرهنگ تكريم و احترام به سرمايه گذاران وكارآفرينان اجتماعي و خصوصي در چهارچوب قوانين